ศูนย์การผ่าตัดศัลยกรรมขนาดเล็ก

BK Petit Surgery Center

  • การฉีดสเต็มเซลล์จากไขกระดูก

การแดสเต็มเซลล์จากไขกระดูก

รวบรวมสเต็มเซลล์จากไขกระดูกบริเวณกระดูกสะโพก และส่งไปที่ห้องทดลองเป็นเวลา 4อาทิตย์จึงจะสามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนกว่าวัย

โรงพยาบาลศัลยกรรม BK คือที่แรกที่ทำการพัฒนาการรักษาสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นเป็นการผสมผสานกับแล็บวิจัยเฉพาะทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการรักษาสเต็มเซลล์

กระบวนการรักษาสเต็มเซลล์นี้เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนเนื่องจากเป็นสารสกัดมาจากสเต็มเซลล์ของคนไข้เอง ทำให้ส่งผลการรักษาที่มีแระสิทธิภาพมากขึ้น

01

กระบวนการเก็บสเต็มเซลล์

หลังจาก 4 อาทิตย์

กระบวนการนี้จะดำเนินการโดยการฉีดใส่เข้าไปในผิวหนัง หลังจากการผ่าตัดคนไข้อาจพักฟื้นที่ห้องพักของโรงพยาบาล และสามารถกลับบ้านได้ในวันที่เข้ารับการรักษา

02

ประสิทธิภาพขอการฉีดสเต็มเซลล์

ด้วยเสต็มเซลล์ การผลัดผิวใหม่จะเกิดขึ้น

คุณจะดูอ่อนเยาว์ลงโดยกระบวนการผลัดผิวและการเพิ่มตัวของสเต็มเซลล์

ร่งกายโดยรวมจะได้รับการฟื้นฟู

PHARMICELL

ฟามิเซลล์(Pharmicell)คือการฟื้นฟูร่างกายโดยใช้สเต็มเซลล์ บริษัทนี้เป็นแห่งแรกในโลกที่พัฒนาการรักษาโดยสเต็มเซลล์ในเดือนมิถุนายน 2011 เราทำการแข่งขันกับทั่วโลกโดยผ่านคนไข้ที่ลงทะเบียนใน 7 ประเศ รวมทั้ง อเมริกาและยุโรป ที่เข้าร่วมการรักษาสเต็มเซลล์เพื่อการวิจัยในระดับโลก

03

ข้อมูลการผ่าตัด
ข้อมูลการผ่าตัด
การเก็บไขกระดูก

30 นาที

การวางยา

ยาสลบ

การรักษาสเต็มเซลล์

4 สัปดาห์หลังจากการเก็บไขกระดูกผ่านการดูดออกทางเข็ม

top

top