ศูนย์ปลูกผม

BK 毛发移植

  • การปลูกผมคือ?

การปลูกผมคือ?

การปลูกผมคือเทคนิคทางการผ่าตัดที่จะนำเซลล์เส้นผม-

จากบริเวณหนึ่งไปปลูกใหม่ที่บริเวณที่ต้องการ วิธีการปลูกผมมีหลากหลาย ตั้งแต่การขยายรูขุมขนให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มการเติบโตของเส้นผมถึงการปลูกเส้นผมที่ละเส้นในบริเวณที่ต้องการ
เส้นผมที่นำไปปลูกจากส่วนหนึ่งสู่บริเวณที่ต้องการในบุคคลคนเดียวกันจะมีความเป็นธรรมชาติและแทบไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

การปลูกผม

毛囊单位

โดยทั่วไปภายในหนึ่งรูขุใมขนจะมีเส้นผมงอกออกมาประมาณ 1-4 เส้น ซึ่งเราเรียกว่าหน่วยเซลล์เส้นผม
50%ของคนเกาหลีจะมีเส้นผมประมาณ 2เส้นในหนึ่งรูขุมขน ผู้ที่มี 3เส้นจะมีประมาณ 20%ของประชากร
ความรู้นี้ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นพื้นฐานของการปลูกผมและเป็นวิธีที่เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

01

การปลูกแถบเซลล์ผม VS การปลูกผมทีละเส้น
หน่วยการปลูกแถบเซลล์ผม

เป็นการผลูกผมโดใช้แถบเซลล์เส้นผมจากบริเวณอื่น

  1. 1 . เส้นผมได้รับความเสียหายน้อย ทำให้มีเปอ์เซนต์ความสำเร็จสูง
  2. 2 . แถบเซลล์เส้นผมนี้ยังคงเติบโตตามปกติดังนั้นจึงอาจมีการเพิ่มขึ้นของเส้นผมประมาณ 10%
  3. 3 . การปลูกแถบเซลล์ผมอ่างต่อเนื่อง 3-4แนวจะสามารถให้ผลผมที่ดูเต็มสวย
  4. 4 . ในการปลูก1ครั้งสามารถปลูกแถบเซลล์ผมมากกว่า 1แถบ
  5. 5 . เส้นผมที่ถูกปลูกดูเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ
การปลูกผมทีละเส้น

เส้นผมที่ถูกปลูกเข้าไปจะมีการเจริญเติบโตที่ต่างกับเส้นผมบริเวณอื่น
ความเสียหายของเส้นผมขณะปลูกจะระงับการเจริญเติบโตของเส้นผมได้

top

top