ศูนย์ศัลยกรรมรูปร่าง

BK Body Contouring Center

  • ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมรูปร่าง

การดูดไขมันเพื่อรูปร่างผอมเพรียว

เหมือนดั่งเกิดมาพร้อม Sไลน์

เพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้สองครื่องมือในครั้งเดียว!

การร่วมใช้สองเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

01

Lipo-slim

สามารถกำจัดชั้นมันในระดับลึกโดยมู้สึกเจ็บปวด

เครื่องไลโบ-สลิมจะส่งกระแสคลื่นความถี่เข้าทำเข้ากดดันชั้นไขมันที่อยู่ลึกในระยะเวลาสั้น คลื่นความถี่มีความปลอดภัยโดยจะเข้าทำลายชั้นไขมันโดยที่ไม่ทำลายหลอดเลือดที่อยู่ข้างๆ รวมทั้งกล้ามเนื้ออื่นๆด้วย

02

Ultra-Z

ทำการกำจัดเซลล์ไขมันออกเพื่อชั้นผิวที่เรียบเนียน

리포슬림 장비사진

เครื่องนี้จะทำการดูดเซลล์ไขมันออกจากท่อขนาดเล็ก ซึ่งจะใช้คลื่นความร้อนทำให้แตกตัวแล้วทำหารดูดไขมันเหลวออกมา
ทั้งนี้คลื่นความถี่ที่วานี้จะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและช่วยกระตุ้นการเกิดความยืดหยุ่นในผิวอีกด้วย

ข้อดีของการผ่าตัดดูดไขมัน

เซลล์ไขมันจำนวนมากจะถูกทำลายลงในระยะเวลาสั้น

ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับอากรบวม เลือดออก ฟก

ช้ำ หรืออาการเจ็บปวด อีกทั้งระยะเวลาการพักฟื้น

ไม่ยาวนาน

01

การดูดไขมันโดยผู้เชี่ยวชาญ

ได้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจเนื่องจากผ่านวิเคราะห์เลือกวิธีการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

02

การวางยาที่ปลอดภัย

จอมอนิเตอร์แสดงผลของร่างกายตลอดเวลาและดูแลของวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การตรวจสภาพร่างกายอย่างละเอียดเพื่อการวางยาที่ปลอดภัย

ป้องกันไฟตกด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองที่ทันสมัย

03

ระบบการดูแลก่อนเข้ารับการผ่าตัด

การดูแลก่อนการผ่าตัดเป็นรายบุคคลทั้งเรื่องอาหาร กาออกกำลังกายและอื่นๆเพื่อป้องกันภาวะผิวขาดความยืดหยุ่น ภาวะโยโย่ และผลกระทบกระเทือนอื่นๆ

top

top