ศูนย์ชะลอวัย

BK 抗衰老整形中心

  • ก่อนการรักษาที่คลินิกชะลอวัย

ก่อนการรักษาคลินิกชะลอวัย

01

กระบวนการเพิ่มของวัย

เนื่องจากกระบวนการเพิ่มของวัย การดูดซับแคลเซียมและระดับความชุ่มชื้นในผิวจะลดลงสงผลให้เกิดการเพิ่มตัวของไขมันแลริ้วรอย
สิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าที่ไม่น่าดู เนื่องจากเส้นรอใบหน้าไม่เท่ากัน อีกทั้งอายุ ริ้วรอย เม็ดเลือด และความยืดหยุ่นของผิวที่ลดลง ผิวแห้งก็ถือเป็นผลของอายุที่เพิ่มขึ้น
สิ่งที่สำคัญคือการเข้าใจกะบวนการเพิ่มของอายุและประเภทของริ้วรอย อีกทั้งเลือกกระบวนการการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละกรณี

top

top