ศูนย์ศัลยกรรมทรวงอก

BK 胸部整形中心

  • ก่อนการผ่าตัดสัลยกรรมทรวงอก

เคล็ดลับการผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก

01

โรงพยาบาลที่ออกแบบรูปทรงทรวงอกได้ดีที่สุด

เป็นที่รู้จักว่าสามารถเลือกใช้วัสดุเสริมทรวงอกได้ดีที่สุด
โดย Suppomedi.co. Ltd. & Allergan

02

การออกแบบทรงทรวงอกแบบคนต่อคนโดยศัลยแพทย์ที่เชียว

ชาญทำให้สามารถลดระยะเวลาการผ่าตัดและลดการ
บาดเจ็บของเนื้อเยื่อลงได้
และเรายังมีบริการนวดหลังการผ่าตัด

03

การผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอกโดยใช้กล้องส่อง

เจ็บปวดน้อยลง!
ไม่จำเป็นต้องมีถุงถ่ายเลือด!
ลดการเกิดปัญหาวัสดุจำตัวเป็นก้อน
ฟื้นตัวเร็วขึ้น

top

top