ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้า

BK 颜面轮廓中心

  • ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้า

ศูนย์ศัลยกรรมโครงหน้าBK

การผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้าของ BKจะแตกต่างจากที่อื่น!
เราไม่เคยมีอุบัตติเหตุทางการแพทย์ การถ่ายเลือด หรือเหตุการณืไม่ขาดฝันเกี่ยวกับการแพทย์มาตั้งแต่ปี 1997
เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในกระบวนการการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าเป็นอันดับแรก

จุดเด่นของBK

top

top